Yazılım

Yazılım Kuruluş ve Yapılandırma Hizmetleri

Kuruluş hizmetleri, Pos A.Ş. uygulamalarının yada bu uygulamalar için gereksinim duyulan sürücülerin yüklenmesi ve parametrelerin ayarlaması ile birlikte sistem testlerini kapsamaktadır.

 • Merkez ve Mağaza sunucuları için İşletim Sistemi ve bileşenlerinin yüklenmesi,
 • İşletim sistemi ve  gereksinimlerinin kurulumu (Sürücü (“Driver”) yüklemeleri ),
 • POS sürücülerinin kurulumu (OPOS, JavaPOS ve Poss for Windows),
 • POS Kasa uygulamalarının yüklenmesi,
 • POS Ofis uygulamalarının yüklenmesi,
 • POS uygulamalarının gereksinim duyduğu veritabanı ve bileşenlerinin kurulumu,
 • Ağ (Network) parameterelerinin girilmesi ve uyarlanması,
 • Merkez POS Sunucu, Mağaza POS Sunucu ve Kasa  alt yapısının oluşturulmasına yönelik parametrelerin uyarlanması ve planlanması,
 • Müşteri özel uygulamalarının (POS müşteri özel modüllerinin) yüklenmesi,
 • Müşteri özel parameterelerinin, POS Sistemi üzerine uyarlanması,
 • Mali Mod işlemleri,
 • Sistem testleri
  • Ürün aktarımları ve testleri,
  • Satış testleri,
  • Müşteri özel uygulamalarının testleri,
  • Kasa – POS Sunucu bağlantı testleri,
  • Ön Ofis (Kasa) ve Arka Ofis (ERP Yazılımı) bağlantı testleri.
   • Ürün / Stok Bilgileri aktarım testleri,
   • Müşteri Bilgileri aktarım testleri,
   • Diğer aktarımlar (Kullanıcı, Satıcı, Döviz bilgileri  gibi)
   • Satış aktarımları (POS Sisteminde oluşturulan Detaylı ve  Özet satış kayıtlarının dış programlara aktarılması)