Alışveriş Deneyiminde Dönüşüm

Alışveriş kavramı özellikle son 30 yıllık süreçte muazzam bir değişim geçirerek aşina olduğumuz kalıpların çok ötesine geçti. Geleneksel dönemde satıcı ve alıcı arasındaki ilişkinin güçlü tarafı genellikle satıcı oluyordu. Arzın sahibi oydu ve talep ne kadar değişirse değişsin bu hakimiyetini kaybetmiyordu.

Günümüzdeyse birçok marka için bir ürünü ya da hizmeti piyasaya sürüp pazarlamak tüketici sadakatini oluşturmak için yeterli değil. Zira alışverişin geleneksel “alım-satım” tabanlı tanımı küreselleşme, teknoloji devrimi ve mobil devrim sonucunda köklü bir değişikliğe uğradı. Alışveriş artık yalnızca bir alım-satım eylemi değil, adeta başlı başına bir “deneyim”. Bu deneyim, standart alışverişte olduğu gibi tek kanal üzerinden ilerlemiyor. İnternetten, cep telefonlarından ve çok kanallı ekosistemin içerisinde yer alan daha pek çok araç üzerinden gerçekleşen bu deneyimin başarı kriterlerini, alışverişin tüm dünyada, her saniye, her an yapıldığı çağımız belirliyor.

Tüketici artık alışveriş yaparken yalnızca kaynak harcamıyor, harcadığı kaynağın yanında yeni kaynaklar kazanma fırsatını da elde ediyor. Satıcı, yalnızca elindeki ürün ya da hizmeti satmakla kalmıyor, oluşturduğu sadakat programıyla müşterisinin ilerideki alışverişlerinde de tercihi oluyor ve kurduğu ilişkiyi çok daha uzun ömürlü bir hale getiriyor. Alışveriş deneyiminin başarı kriterlerini de bu gerçeğe paralel olarak hız ve güven oluşturuyor.

Bu çağda rekabet etmek isteyen perakendeciler, hem bu çağın hem de çok hızlı bir şekilde yaklaşan geleceğin gereksinimlerini yerine getirmek zorundalar. Zira bu dönüşüme ayak uyduramayan perakendecilerin rekabet güçlerini korumaları çok zor. Gelişmiş kampanya yönetimi, interaktif ve otomatik satış fonksiyonları gibi, değişen dünyanın trendleri ve tüketici davranışları karşısında işletmelerin en doğru adımı atarak rekabette öncü olmalarını sağlamak ise bizim, yani POS A.Ş.’nin işi.

POS cihazları, ödeme sırasında gerçekleşen işlemleri müşteri için kısaltan ve kolaylaştıran sistemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. POS A.Ş. olarak bizler bu tanımın ötesine geçiyor ve perakendecilerin özgün ihtiyaçlarına uygun tasarlanan yazılım ve donanım çözümlerimizle perakende mağazalarını küçük birer veri merkezine, alışveriş deneyiminde hız ve güvenin eş anlamı olması gereken POS’ları ise birer hizmet noktasına dönüştürüyoruz.

2017’de neredeyse 60 milyar dolar değerine ulaşan POS cihazları sektörünün 2022’ye kadar yaklaşık 100 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.* Artık tüm dünya POS cihazlarının öneminin farkında.

Yaklaşık 4.400 müşterimizin 15.300’ü aşkın lokasyonunda hizmet veriyor, müşterilerimizin yüzde 90’lara varan verim artışlarını gururla izliyoruz. Bir alışverişe başlanılan andan alışverişin sonlandığı ana kadar olan tüm süreci çağın alışveriş deneyimi gereksinimlerine uygun hale getiren tüm ürün ve çözümlerimizle, her biri kendi alanlarında uzman, yetkin çalışanlarımız ve her daim çıtayı daha yükseklere taşımaya odaklı kurum kültürümüzle, bugün olduğu gibi gelecekte de perakende dünyasında rekabet gücünü artırmayı hedefleyen tüm işletmelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Perakende sektörüne yön veren ve ileriye taşıyan öncü rolümüzü pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz.

Feridun YUĞAÇ

Genel Müdür

POS Perakende Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

* https://www.zionmarketresearch.com/news/point-of-sale-terminals-market