Perakende Satış Noktası Sistemi Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Perakende satış noktasının işleyişine yönelik merkez, mağaza, kasa ve dış sistem entegrasyonlarına ait bilgi sistemleri altyapısının güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Hizmet Kapsamı:

 • Perakende satış noktası sistemi bilgi güvenliği politikasının oluşturulması,
 • Rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Sorumluluk matrislerinin oluşturulması,
 • Zararlı yazılımlara karşı bir politikaların geliştirilmesi,
 • Erişim yönetim politikasının oluşturulması,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının yönetilmesi,
 • Düzeltici faaliyetlerin saptanması ve yönetilmesi,
 • Kapasite yönetimi ve planlamalarının yapılması,
 • Performans değerlendirmelerinin yapılması,
 • Varlık envanterlerinin oluşturulması,
 • Risk envanterlerinin oluşturulması,
 • Yedekleme politikasının oluşturulması (veri ve ağ cihazlarına ait yapılandırmalarının yedeklenmesi),
 • Güvenlik duvarı, yönlendirici gibi ağ ekipmanlarının standartlarının hazırlanması,
 • Sisteme dahil olan sunucu, PC (Masaüstü/Mobil), mobil cihaz gibi tüm ekipmanın kuruluş standartlarının hazırlanması,

Kapsamı Tamamlayıcı Hizmetler:

 • Sistemde kurulu programların dönemsel olarak gözden geçirilmesi
 • İşletim sistemi servislerinin dönemsel olarak gözden geçirilmesi
 • Erişim haklarının dönemsel olarak gözden geçirilmesi
 • Varlık ve Risk envanterlerinin dönemsel olarak gözden geçirilmesi
 • Yeniden ve artık risk değerlendirmelerinin yapılması
 • Risk olasılığı azaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Dönemsel penetrasyon (iç ve dış sızma) testlerinin yapılması ve raporlanması
 • Yasal süreçlere uyumun teminini sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • internet ve veri hatlarının kullanımının incelenmesi, dar boğazların belirlenmesi (satüre durumların belirlenmesi)

POS Yardım Masası’na 365 gün 08:30-23:30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

POS Yardım Masası