Perakende Satış Noktası Sistemi CMDB Yönetim Hizmeti

Hizmet kapsamında Perakende Satış Noktası Sistemi’ne ait CMDB (Configuration Management Database) Konfigürasyon yönetimi veritabanının oluşturulması, yönetilmesi ve gerektiğinde ilgili paydaşlara kullandırılması amaçlanmaktadır.

CMDB Nedir?

Konfigürasyon yönetimi veritabanı veya CMDB, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi veya ITIL; şirketler için gerekli altyapının en önemli bileşenlerinden biridir. Şirketlerde ITIL uygulanmıyor olsa dahi, CMDB yapısı, BT altyapısının kalbini oluşturur.

 • Bir bilgi sisteminin bileşenleri yapılandırma öğeleri (Configuration Item, CI) olarak adlandırılır.
 • Bu öğeler yazılım, donanım, belgeleme ve personel ve bunların birleşimi olan, herhangi bir BT bileşeni olabilir.
 • CI’ların önemli özelliklerini ve CI’lar arasındaki ilişkiler hakkında ayrıntılı bilgi verir.
 • CI şu bileşenlerle tanımlanır:
  • Technical (Teknik)
  • Ownership (Sahip Olma)
  • Relationship (İlişki)

CMDB Neden Gerekir?

 • BT servisleri ve iş ihtiyaçları arasındaki uyumu sağlamak için,
 • İş dönüşümünü kolaylaştırmak için,
 • Süreçlerin uygulamasını kolaylaştırmak için,
 • CI ilişkilerini yönetmek için,
 • Değişikliğinin etkilerini ve olayları altyapı üzerinde belirlemek için,
 • BT’de hizmet sunumunda maliyet azaltmak için,
 • Teslimat ile hizmet ve müşteri memnuniyetini sağlamak için,
 • Gelişmiş ölçüm ve yönetim raporlamasını yapmak için,

Problemler Nelerdir?

 • Yapılandırma yönetimi iyi yapılmadığında ortaya çıkabilecek maliyet
 • Kurumsal CMDB yazılım maliyeti
 • CMDB yönetiminde kullanılabilirlik ve uzmanlık için ortaya çıkabilecek maliyet
 • Eğitim ve uygulama planlarının karmaşık olabilmesi
 • Uygulama süresi
 • Diğer ITIL süreçleri ile entegrasyon (değişim yönetimi gibi)

Hizmet Kapsamı

 • Süreçlerin incelenmesi (analiz, toplantılar vb.)
 • Uygun CMDB seçeneklerinin (yazılım, çözüm) belirlenmesi
 • Perakende satış noktası sistemlerinin envanterinin oluşturulması
 • İş sahiplerinin belirlenmesi
 • CI’ların,
  • Teknik özelliklerin belirlenmesi,
  • Sahipliklerin belirlenmesi,
  • CI’lar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
 • Kurumda mevcutta;
  • Yoksa değişiklik yönetim sürecinin oluşturulması, varsa entegrasyonun sağlanması,
  • Olay yönetimi süreçlerinin oluşturulması, varsa entegrasyon sağlanması,
 • Sağlanacak tüm hizmetler için proje yönetimi hizmetinin sağlanması

POS Yardım Masası’na 365 gün 08:30-23:30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

POS Yardım Masası