Perakende Satış Noktası Sistemi İş Sürekliliği Hizmetleri

Bir felaket veya kesinti anında kurumun dayanabileceği maksimum süre zarfında iş sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Hizmet Kapsamı:

  • İş sürekliliğiyle ilgili politikaların, prosedürlerin ve planların oluşturulması,
  • İş sürekliliğiyle ilgili yönetim stratejisinin ve hedeflerinin oluşturulması,
  • Tehdit ve senaryoların belirlenmesi,
  • Operasyonel risk değerlendirmesinin yapılması,
  • Kriz yönetim planlarının ve ekiplerinin oluşturulması ve uygulanması,
  • İş sürekliliği test senaryolarının oluşturulması,
  • İş sürekliliği testlerinin periyodik dönemlerde uygulanması,

Hedeflenen Kurtarma Zamanı (Recovery Time Objective, RTO): Felaket ya da kriz anına girildiği andan itibaren kritik bir iş sürecinin ciddi bir kayıp yaşamadan önce kurtarılması için gereken süre.

Tolere Edilebilecek Veri Kaybı Zamanı (Recovery Point Objective, RPO): Bir TSM altyapı hizmetinde yaşanabilecek veri kaybının dayanabileceği maksimum süre zarfı.

MTPoD (Maximum Tolerable Period of Disruption): Maksimum dayanılabilir kesinti süresi

POS Yardım Masası’na 365 gün 08:30-23:30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

POS Yardım Masası